Anmälan

Välkommen med din ansökan till Ebba Braheskolan. För att ert barn ska registreras i kön till skolan ska ni göra er anmälan via vårt elektroniska formulärKöanmälan till förskolan görs via kommunens skolvalsystem Nacka24 https://www.nacka.se/forskola-skola/inloggning-nacka24/

Endast anmälningar via vårt elektroniska formulär godtas. När anmälan är gjord skickas en bekräftelse till den e-post ni angett. Ni är sedan själv ansvarig för att uppdatera er kontaktinformation via de inloggningsuppgifter ni får till sidan.

Barn som anmäls före sin ettårsdag till skolan

Könummer för barn anmälda före sin ettårs dag beräknas utifrån hur många dagar efter födseln barnet anmälts. Ju närmare anmälningsdatum i förhållande till födelsedatum desto bättre könummer.

Barn som anmäls efter sin ettårsdag till skolan

Könummer för barn anmälda efter sin ettårs dag beräknas utifrån anmälans ankomstdatum.

Antagning

Alla anmälningar som inkommer under samma dag har samma könummer. Vid fler anmälningar än platser vi har att erbjuda, tillämpas syskonförtur och lottning. Barn som går på Ebba Braheskolans förskola har även förtur till platser i förskoleklass. Till höstterminen 2022 kommer även tre nyanlända barn från Ukraina att få företräde till skolplatser i förskoleklass. 

Syskonförtur
Syskonförtur gäller när minst ett barn i familjen redan är inskriven elev i skolan. Syskonförtur gäller inte tidigare inskrivna syskon eller syskon som är antagna men ännu inte hunnit börja hos oss. Som syskon räknas barn som är mantalsskrivna på samma adress.