VISION

Vi driver framtidens utbildning

MISSION

Vi ger bättre utbildning genom att lära, utmana och förnya. Vi skapar lust och förmåga till livslångt lärande.

VÅRA VÄRDERINGAR

Kunskap och passion
Inspirera och våga
Vi vill alltid bli bättre!

STYRELSENS MÅL

Ebba Braheskolan ska vara en skola där varje elev ges de bästa förutsättningar att utvecklas maximalt utifrån sina egna förutsättningar. Vi drivs av kärlek till lärande, tror på våra elever och kunskapsutvecklingen har inte något tak. Varje elev ska möta en trygg och stimulerande lärandemiljö där de lär sig att lära och våga lyckas och misslyckas. Ebba Braheskolans elever ska vid betygsjämförelser ligga bland de högst rankade i Sverige.

Kompetensen hos lärarna är det viktigaste för elevernas lärande. Våra pedagoger ska därför kontinuerlig erbjudas kompetensutveckling och internationella utbyten.

Ebba Braheskolan ska sträva efter ständig förbättring och uppmuntra till nytänkande. Vi är intresserade av pedagogiska frågor och skolan ska ligga i framkant med den senaste internationella forskningen.

FÖR ELEVER


KONTAKT


info@ebbabraheskolan.se
Tel: 08-518 300 50

Ebba Braheskolan AB
Kvarnholmsvägen 89
131 31 Nacka