ELEVHÄLSA


Ebba Braheskolans elevhälsa arbetar med förebyggande och hälsofrämjande insatser. Detta gör vi för att våra elever ska må bra fysiskt och psykiskt, vilket är en förutsättning för framgångsrikt skolarbete.

Elevhälsoteamet träffas en gång i veckan. I teamet finns rektor, skolsköterska, kurator, specialpedagog, skolpsykolog och SYV. Teamet har även tillgång till skolläkare. 

 

FÖR ELEVER


KONTAKT


info@ebbabraheskolan.se
Tel: 08-518 300 50

Ebba Braheskolan AB
Kvarnholmsvägen 89
131 31 Nacka