FRITIDSVERKSAMHET

Fritids kommer att erbjudas elever från förskoleklass upp till årskurs 6. Verksamheten kommer att vara uppdelad i tre enheter: lillfritids för förskoleklasserna, fritids för lågstadiet och fritidsklubben för mellanstadiet. Fritidsverksamheten är en integrerad del av skolans vardag. Fritids tar vid där skolan slutar och kommer att jobba med projekt som knyter an till skoldagen. Här får även eleverna möjlighet att äta mellanmål och göra läxorna.

Genom att ha en röd tråd från skolan genom fritids väcker vi nyfikenhet och glädje även på eftermiddagen. Fritids ambition och inritning är att ta vara på och utmana elevernas kunskaper och färdigheter samt ge dem möjlighet att utveckla sina kreativa förmågor. Vi vill att eleverna ska upptäcka nya intressen och att alla elever ska känna sig trygga och betydelsefulla.

Fritids kommer att vara upplagd i kursform och det kommer att finnas möjlighet att välja mellan exempelvis skapande verksamhet, drama, rörelse och sång. Barnen kommer att få pröva på många idrotter och även få lära sig att vistas i skog och mark. Fritidsverksamheten och fritidsklubben är frivillig och avgiftsbelagd. Avgiften till lågstadiets fritids är inkomstprövad och syskonrabatt tillämpas.