FRITIDSVERKSAMHET

Fritids erbjuds elever från förskoleklass upp till årskurs 6. Verksamheten är uppdelad i två enheter: fritids för lågstadiet och fritidsklubben för mellanstadiet. Fritidsverksamheten är en integrerad del av skolans vardag. Fritids tar vid där skolan slutar och kommer att jobba med projekt som knyter an till skoldagen. Här får även eleverna möjlighet att äta mellanmål och göra läxorna.

Genom att ha en röd tråd från skolan genom fritids väcker vi nyfikenhet och glädje även på eftermiddagen. Fritids ambition och inriktning är att ta vara på och utmana elevernas kunskaper och färdigheter samt ge dem möjlighet att utveckla sina kreativa förmågor. Vi vill att eleverna ska upptäcka nya intressen och att alla elever ska känna sig trygga och betydelsefulla.

Fritids är upplagd i kursform och det finns möjlighet att välja mellan exempelvis skapande verksamhet, rörelse och sång. Barnen får pröva på många idrotter och lära sig att vistas i skog och mark. Fritidsverksamheten och fritidsklubben är frivillig och avgiftsbelagd.

FÖR ELEVER


KONTAKT


info@ebbabraheskolan.se
Tel: 08-518 300 50

Ebba Braheskolan AB
Kvarnholmsvägen 89
131 31 Nacka