Styrelsen


Huvudman för Ebba Braheskolan (org nr 559046-8624) är Sandra Brundin. I styrelsen sitter:

Sandra Brundin (arbetande styrelseordförande)

Peter Karlsson (rektor Duveholmsgymnasiet)

Advisory Board

Dr. Ralph Townsend
Rektor på Winchester College 2005-2016 (en av Englands mest ansedda privatskolor som
grundades på 1300-talet), Oundle (Storbritannien) 1999-2005, Grammar School (Australien)
1989-1999. Styrelseordförande på Cothill Education Trust och styrelseledamot på
Charterhouse och St John’s School Windsor. Tidigare styrelseledamot i Worth School, St
Swithun’s School och Pilgrims’ School. Dr. Townsend har även konsultuppdrag för skolor
och utbildningsorganisationer i olika delar av världen, bland annat New York, Ryssland,
Singapore och Afrika.

Lim Lai Cheng
Lim Lai Cheng har varit ledare för en akademi för yrkes- och fortsatt utbildning för arbetande vuxna
vid ett av Singapores offentliga universitet under de senaste fem åren. Innan dess var hon rektor
för Raffles Institution,Singapores äldsta skola. Hon har varit aktiv i flera utbildningsöversyner
nationellt
och internationellt, och har en stark forskningsbakgrund inom teknologisk integration i utbildningen.
Utöver sin akademiska karriär är Lai Cheng medgrundare av Global Alliance ofLeading Edge Schools for Sustainability
och är engagerad i flera internationella utbildningsorganisationer.
Hon har också blivit hedrad av den franska
regeringen för sitt arbete med att främja
utbildningssamarbete mellan Frankrike och Singapore.

Knut Pousette
Oberoende fastighetsinvesterare

FÖR ELEVER


KONTAKT


info@ebbabraheskolan.se
Tel: 08-518 300 50

Ebba Braheskolan AB
Kvarnholmsvägen 89
131 31 Nacka