PEDAGOGIK

Ebba Braheskolans pedagogik är baserad på de två senaste decenniernas
skolforskning. Vi är intresserade av pedagogiska frågor och utvärderar löpande vår pedagogik utifrån den senaste forskningen. Det centrala i pedagogiken är den individanpassade undervisningen. Kunskapsutvecklingen har inget tak och varje elev har tydliga individuella mål. Kontinuerlig återkoppling ges i utvecklingssamtal och skriftliga omdömen. Utvärdering och samarbete med föräldrar ligger till grund för ständig förbättring.

Vi använder ett kollektivt lärande där eleverna drar nytta av varandras kunskaper, erfarenheter och perspektiv. Våra lärare arbetar ämnesövergripande för att skapa en helhetsbild för eleven. Varje elev ska möta en trygg och stimulerande lärandemiljö där de lär sig att lära och våga lyckas och misslyckas. Vi vill väcka barnens nyfikenhet och vilja att lära sig mer. Svenska språket är centralt men skolan satsar även extra på matematik. I undervisningen arbetar skolan integrerat med IT-verktyg och alla elever har tillgång till datorer. Klassrummen är utrustade med projektorer för att göra undervisningen mer dynamisk och kreativ.

En förutsättning för inlärning är lugn och ro i klassrummet. På Ebba Braheskolan läggs stor vikt vid ömsesidig respekt mellan lärare och elever. Tillsammans med våra elever skapar vi ordning och reda på såväl lektioner som på raster. Alla elever ska känna sig trygga, respekterade och sedda. Vi stödjer våra elever så de utvecklas till mogna, ansvarstagande individer med självförtroende och förmåga att samspela med andra. Vi vill skapa starka, trygga och kunskapstörstande individer och skolans motto är:

Hjälpsam
Ärlig
Lärd
Självständig
Ambitiös

 

FÖR ELEVER


KONTAKT


info@ebbabraheskolan.se
Tel: 08-518 300 50

Ebba Braheskolan AB
Kvarnholmsvägen 89
131 31 Nacka