Förskola

Ebba Braheskolans förskola genomsyras av kärlek till lärande. Vi jobbar aktivt med inlärning i alla moment. Vi tränar språkutveckling, läsinlärning och grundläggande matematik men även socialt samspel, empati, omtanke och förståelse för andra. Vi lägger även stor vikt vid historia, traditioner, allas lika värden och kulturella olikheter. Vår undervisning stimulerar nyfikenheten och viljan att lära sig mer och sker både i strukturerad form och genom lek. All undervisning vilar på vetenskaplig grund.

Vi vill stimulera barnens kreativitet, nyfikenhet och självkänsla. Barnen på Ebba Braheskolans förskola ges tid till eget skapande. Våra barn lär sig kommunicera genom olika estetiska uttrycksformer såsom bild, form, rörelse och sång. Vi vill även att barnen ska känna rörelseglädje och väcka ett intresse för att vara fysiskt aktiva. Vi kommer även att vistas i närliggande naturmiljö och lära barnen ett ekologiskt och varsamt förhållningssätt till miljö, natur och samhälle.

Trygghet är en grundförutsättning för inlärning. Vår verksamhet präglas av omsorg om barnets välbefinnande och trygghet. Våra barn ska få uppleva den tillfredsställelse och glädje det ger att göra framsteg, övervinna svårigheter och att vara en tillgång i gruppen.

Vi har en hög andel förskollärare och vill stå för hög kvalitet i alla delar av verksamheten. Förskolan har fyra avdelningar. Två småbarnsavdelningar för barn i åldern 1-3 år och två storbarnsavdelningar för lite äldre barn mellan 3-5 år. Förskolan kan ta emot cirka 80 barn. De yngre barnen kommer under senhösten 2022 att flytta in i den nyrenoverade Disponentvillan som ligger på skolgårdens högsta punkt med fantastisk utsikt över Stockholms inlopp. Trädgården runt Disponentvillan kommer att anpassas till en egen förskolegård för de yngre barnen. De två avdelningarna för lite äldre barn ligger i den nybyggda skolan och det finns en egen inhägnad förskolegård i anslutning till skolans skolgård som är anpassad för barn i åldern 3-5 år. Under senhösten 2022 kommer en länk bro att förbinda Disponentvillan med de storbarnsavdelningarna i nya skolan. 

Vill ni veta mer om förskolan får ni gärna kontakta rektor för förskolan:

Charlotta Martis: charlotta.martis@edu.ebbabraheskolan.se

Varmt välkomna till Ebba Braheskolans förskola!

 

FÖR ELEVER


KONTAKT


info@ebbabraheskolan.se
Tel: 08-518 300 50

Ebba Braheskolan AB
Kvarnholmsvägen 89
131 31 Nacka